Slider

Giới thiệu về chúng tôi

     Texas – Việt Nam (Texas Vietnam Chamber) là một công ty hỗ trợ và xử lí hành chính cho các tổ chức cá nhân có ý định phát triển tại Mỹ. Có vai trò như cầu nối giữa các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam với các doanh nghiệp và tổ chức tại bang Texas (Hoa Kỳ), tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp và doanh nhân trong nước dễ dàng tiếp cận với văn hóa, kinh tế xã hội ở bang Texas đồng thời lấy đạt được nguyện vọng trên nước Mỹ của chính mình.

        

Xem thêm
Giới thiệu

Lợi ích khi tham gia Texas Việt Nam Chamber

Những con số biết nói của Texas Việt Nam Chamber

+104.000

+104.000

Cơ hội kinh doanh

+3.600 tỷ đồng

+3.600 tỷ đồng

Giá trị kinh doanh

60

60

Tập đoàn

Tin tức - sự kiện

Texas Vietnam Chamber

Facebook chat