Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

Giới thiệu về chúng tôi

          Phòng thương mại Texas – Việt Nam (Texas Vietnam Chamber) là một tổ chức phi lợi nhuận. Có vai trò như cầu nối giữa các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam với các doanh nghiệp và tổ chức tại bang Texas (Hoa Kỳ), tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp và doanh nhân trong nước dễ dàng tiếp cận với văn hóa, kinh tế xã hội ở bang Texas.

        

Xem thêm
Giới thiệu

Những con số biết nói của Texas Việt Nam Chamber

+104.000

+104.000

Cơ hội kinh doanh

+3.600 tỷ đồng

+3.600 tỷ đồng

Giá trị kinh doanh

+2100

+2100

Thành viên

60

60

Tập đoàn

Tin tức - sự kiện

Thành Phố Houston, Texas, USA

Facebook chat