Tham gia các sự kiện hội thảo do phòng thương mại Texas Việt Nam tổ chức

Ngày Đăng : 24/11/2016 - 11:09 PM


Nội dung đang cập nhật...

Bài viết liên quan

tang-co-hoi-tiep-xuc-voi-doanh-nhan-chuyen-nghiep

Tăng cơ hội tiếp xúc với doanh nhân chuyên nghiệp

Ngày Đăng : 24/11/2016 - 11:08 PM

Phòng thương mại Texas – Việt Nam là cầu nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp tại Mỹ. Tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp..
Facebook chat