Sự kiện hiệp hội

hinh-anh-hoi-thao-dau-tu-lai-suat-cao-tai-my-ngay-832017-tai-sai-gon

[Hình ảnh] Hội thảo đầu tư lãi suất cao tại Mỹ ngày 8/3/2017 tại Sài Gòn

Ngày Đăng : 13/03/2017 - 9:25 PM

Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp.
hinh-anh-hoi-thao-dau-tu-eb5-va-lay-the-xanh-dinh-cu-my-tai-sai-gon-thang-ngay-132017

[Hình ảnh] Hội thảo đầu tư EB5 và lấy thẻ xanh định cư Mỹ tại Sài Gòn tháng ngày 1/3/2017

Ngày Đăng : 13/03/2017 - 8:31 PM

Hội thảo ngày 1/3 thuyết trình bởi Houston EB5 diễn ra thành công tốt đẹp.
thu-moi-hoi-thao-dau-tu-va-lay-the-xanh-dinh-cu-my-tai-ha-noi-ngay-4-va-5-thang-3-nam-2017

[Thư mời] Hội thảo đầu tư và lấy thẻ xanh định cư Mỹ tại Hà Nội ngày 4 và 5 tháng 3 năm 2017

Ngày Đăng : 13/02/2017 - 4:30 PM

Luật di trú dạng đầu tư EB5 đang có rất nhiều thay đổi nhưng hiện tại từ giờ đến trước tháng 4 năm nay thì mức đầu tư tối thiểu vẫn được giữ..
thu-moi-hoi-thao-dau-tu-va-lay-the-xanh-dinh-cu-my-tai-sai-gon-thang-ngay-1-va-8-thang-3-nam-2017

[Thư mời] Hội thảo đầu tư và lấy thẻ xanh định cư Mỹ tại Sài Gòn tháng ngày 1 và 8 tháng 3 năm 2017

Ngày Đăng : 13/02/2017 - 5:29 PM

Luật di trú dạng đầu tư EB5 đang có rất nhiều thay đổi nhưng hiện tại từ giờ đến trước tháng 4 năm nay thì mức đầu tư tối thiểu vẫn được giữ..

Texas Vietnam Chamber

Facebook chat