Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

Giới thiệu về chúng tôi

          Phòng thương mại Texas – Việt Nam (Texas Vietnam Chamber) là một tổ chức phi lợi nhuận. Có vai trò như cầu nối giữa các doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam với các doanh nghiệp và tổ chức tại bang Texas (Hoa Kỳ), tạo cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp và doanh nhân trong nước dễ dàng tiếp cận với văn hóa, kinh tế xã hội ở bang Texas.

        

Xem thêm
Giới thiệu

Những con số biết nói của Texas Việt Nam Chamber

Tin tức - sự kiện

Texas Vietnam Chamber

Facebook chat